Zlechovský potok – opěrná zeď Tupesy

Stavba opěrné zdi v intravilánu obce Tupesy na Zlechovském potoce byla uskutečněna v roce 2003.

Obec: Tupesy
Cena stavby: 870 942,- Kč