Závistka

Katastrální území: Předklášteří u Tišnova
Cena: 1 497 000,- Kč
Škody: zanesený retenční prostor přehrážek