Vápenka v Jimramově

Úprava toku a stavba retenční přehrážky.

Cena stavby: 5 340 000 Kč
Realizace: 2006