Vápenický potok

Katastrální území: Číchov
Cena: 50 000,-Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku