Ubušínský potok

KÚ: Unčín
Cena: 4 000 000,- Kč
Škody: Účelem stavby je vyčistit koryto, odstranit nevyhovující opevnění břehů a hospodářské přejezdy. Vybudovat opěrné zdivo, vybudovat opevnění břehů kamennou rovnaninou a drátokamenným zdivem, vybudovat úrovňové zpevňující pásy: to vše jako ochranu proti erozním vlivům případných přívalových vod, ochraně pozemků a staveb za břehovou hranou a k ochraně místní komunikace. Vybudovat retenční přehrážku z kamenného zdiva.