Týnský potok

Katastrální území: Třebíč
Cena: 293 000,- Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku