Starosvojanovský potok

Dokončení stavby z roku 2007. Jedná se úsek km 0,236-0,490. V roce 2008 byly provedeny dokončovací terénní úpravy, ohumusování a založení travního porostu.

Katastrální území: Svojanov
Kraj / Okres: Pardubický / Svitavy
Cena stavby: 1 804 818,- Kč
Dodavatel: PROLES s r.o.
Realizace: 2007 – 2008