Revitalizační soustava v EVL Soutok – Podluží

NÁZEV PROJEKTU: OBNOVA PŘIROZENÉHO VODNÍHO REŽIMU REVITALIZAČNÍ SOUSTAVY V EVL SOUTOK – PODLUŽÍ

Smyslem navrhovaných opatření je zlepšení vodního režimu v EVL Soutok-Podluží, neboť v posledních letech se významně začíná projevovat vodní deficit v tomto území, a to především v severo-západní části evropsky významné lokality (EVL) Soutok-Podluží, které nelze dotovat vodou z Kyjovky a Svodnice na rozdíl od jižnější a východní části EVL.