Revitalizační opatření v údolní nivě Dukovany

Lokalita byla dříve ohrožovaná vodní erozí, včetně ohrožené přilehlé lesní cesty. Místo klasického hrazení byla vybudována malá vodní nádrže o velikosti necelého půl hektaru. Nádrže je umístěná na polesí Dukovany v působnosti LS Třebíč.

Dodavatel: firma Holcner & spol.