Rekonstrukce studánky v Trnavě

V roce 2003 v souvislosti s dokončením stavby hrazení bystřin Klapovského potoka a potoka Březinka byly provedeny stavební úpravy studánky. Stavební úpravy spočívaly v částečném zakrytí studánky kamenným zdivem. Okolí studánky bylo upraveno a zpevněno kamennou dlažbou. Na druhém břehu Březinky byla zřízena odpočívka s ohništěm. Přes potok byla zřízena dřevěná lávka. Na kamenném zdivu byla umístněna pamětní deska. Studánka leží na konci stavebních úprav vodního toku Březinka severně nad obcí Trnava a kolem studánky vede cyklistická stezka.

Katastrální území: Trnava
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: Stavební práce byly financovány z „Programu 2000“ v celkové výši 94.700,- Kč
Vodní tok: Březinka
Realiazce 2003