Rekonstrukce studánky na pravostranném přítoku Jihlavy – Včelín

V roce 2003 v souvislosti s dokončením stavby hrazení bystřin „Pravostranný přítok Jihlavy – Včelín“ byly provedeny stavební úpravy studánky. Stavební práce spočívaly v zakrytí studánky kamenným zdivem a zastřešením. U studánky byla umístěna lavička se stolkem z dubového dřeva s ochrannou stěnou ze dřevěných kuláčů. Na kamenném zdivu byla umístněna pamětní deska. Studánka leží na hranici přírodního parku Mohelská step u silnice Dukovany – Mohelno vpravo cca 100m před mostem v prostoru chatové osady.

Katastrální území: Dukovany
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: Stavební práce byly financovány z „Programu 2000“ v celkové výši 98.300,- Kč
Vodní tok: pravostranný přítok Jihlavy v km 56,800
Realiazce 2003