Přibyslavický potok

Katastrální území: Přibyslavice
Cena: 196 000,- Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku