Rohozenský potok II

stavba zahrnující protipovodňová opatření, spočívající v podélné a příčné úpravě profilu koryta toku, tak aby byla zajištěna stabilita koryta a jeho dostatečná kapacita pro převádění povodňových průtoků. Stávající koryto vodního toku je vyprofilováno, je podélně opevněno kamennou rovnaninou a místy opěrnou zdí z lomového kamene. Niveleta dna je ve sklonu 0,7 – 2,9% a zajištěna kamennými pasy a skluzy.

Technické parametry
  • Koryto je zkapacitněno a upraveno na průtok Q10-20 =2,8-3,6 m3/s.
  • Délka úpravy 391 m (říční km 4,555 – 4,946).                                 
  • Šířka koryta ve dně 1,4 m až 1,5 m, výška podélného opevnění 0,7m až 1,2 m.
Základní údaje
Lokalita: Obec: Rohozná, okres: Svitavy, Pardubický kraj
Vodní tok: Rohozenský potok
Cena stavby: 7 215 112,- Kč
Realizace: 2013 – 2014
Fotografie