Retenční nádrže Pustý zámek

Stavba zahrnuje soustavu tří vodních nádrží, které byly vybudovány pro potřeby závlah přilehlých lesních školek. Stavba byla budována ve spolupráci s LS Znojmo a LZ Židlochovice

Základní technické parametry

Retenční nádrže Pustý zámek:

SO 01 Nádrž č. 1
SO 02 Nádrž č. 2
SO 03 Nádrž č. 3
SO 04 Čerpací stanice
SO 05 Závlaha
SO 06 Klenutý mostek

SO 01: Jedná se o stavbu malé vodní nádrže. Hráz zemní homogenní o výšce 3,55 m, délky 81 m, šířka koruny hráze 2,5 m. Vypouštěcí zařízení prefabrikovaný otevřený dvoudlužový požerák. Bezpečnostní přeliv snížená koruna v hrázi se zajišťovacím prahem a s opevněním lomovým kamenem.

CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE Č. 1
POPIS HODNOTA
KÓTA HLADINY ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 333,30 m n.m.
OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 4 910 m3
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI MZÁS. 2 580 m2

SO 02: Jedná se o stavbu malé vodní nádrže. Hráz zemní homogenní o výšce 3,12 m, délky 91 m, šířka koruny hráze 2,5 m. Vypouštěcí zařízení prefabrikovaný otevřený dvoudlužový požerák. Bezpečnostní přeliv snížená koruna v hrázi se zajišťovacím prahem a s opevněním lomovým kamenem.

CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE Č. 2
POPIS HODNOTA
KÓTA HLADINY ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 336,10 m n.m.
OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 2 433 m3
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI MZÁS. 1 900 m2

 SO 03: Jedná se o obnovu stávající nádrže –„hradního příkopu. Hloubka příkopu 2 m, šířka ve dně 3 m. Vypouštěcí zařízení prefabrikovaný otevřený dvoudlužový požerák. Bezpečnostní přeliv – vzhledem k zanedbatelným přítokům se nezřizuje.

CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE Č. 3
POPIS HODNOTA
KÓTA HLADINY ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 339,50 m n.m.
OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU MZÁS. 670 m3
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI MZÁS. 780 m2

SO 04: Čerpací stanice bude tvořena dřevěnou montovanou konstrukcí. Jedná se o montovaný zahradní domek. Budova bude umístěna na základové desce. Půdorysný rozměr základové desky bude 4,3 x 2,0 m. Střecha bude sedlová symetrická, plášť bude tvořen z palubek 16 mm s krytinou asfaltovou pískovanou lepenkou. V budově bude umístěno čerpadlo pro čerpání vody k závlahám a provedena elektroinstalace.

SO 05: Tento stavební objekt sestává z potrubí přívodního do čerpací stanice – „řad A1“ a dále z potrubí od čerpací stanice vedené k zavlažovaným lesním školkám – „řad A2“ a „řad B“.

SO 06: Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího klenutého mostku sloužícího jako přístup k obývané budově.

Fotografie