Retenční nádrž U Fialovy hájenky

Na základě vypracované projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže RN U Fialovy hájenky bylo provedeno celkové odbahnění nádrže a rozšíření zátopy, původní hráz byla z důvodu, že na ni byly použity nevhodné zeminy, odstraněna a byla vybudována nová zemní homogenní hráz. Na koruně hrázi vede i nadále obslužná komunikace. Vzhledem k této komunikaci byl jako funkční objekt navržen sdružený betonový objekt, který je tvořen z dvoudlužového vypouštěcího zařízení – požeráku, bezpečnostního přelivu, odpadního potrubí a kamenného skluzu. Hráz z okolními pozemky byla oseta travním semenem a na konci zátopy byla vytvořena oddělená vodní tůň.

Parametry nádrže
POPIS HODNOTA
hráz zemní heterogenní
výška hráze 4,75 m
délka hráze 43 m
šířka koruny hráze 7 m
objem vody při Hs 3 100 m3
plocha hladiny při Hs 2 265 m2
maximální  hloubka vody 3,8 m
délka vzdutí 125 m
Základní údaje
Lokalita: k.ú. Jackov, OPR Moravské Budějovice, kraj Vysočina
Obec: Jackov
Vodní tok: Pravostranný přítok Jevišovky v km 75,5
Cena stavby: 2.641 tis. Kč
Realizace: 2016 – 2017
Fotografie
Mapka