Protipovodňová opatření na Čeložnickém potoce

Ukončení realizace další etapy protipovodňových opatření na Čeložnickém potoce

Lesy ČR, s.p., dokončily další etapu realizace protipovodňových opatření v povodí vodního toku Moštěnky. Jedná se o retenční nádrž SN Čeložnice na Čeložnickém potoce, který je přítokem Moštěnky, a to nad obcí Moravany na Kyjovsku.

Jedná se o novou retenční nádrž se zemní hrází opatřenou objekty spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Hráz má výšku 6 m, délku 127 m a celkový retenční prostor nádrže je 19 650 m3 vody.

Stavba byla realizována jako jedno z mnoha protipovodňových opatření v daném území, a to na základě zpracované studie „Řešení odtokových poměrů v povodí Moštěnky“. Na základě této studie byla již v roce 2016 dokončena na Čeložnickém potoce také výstavba retenční nádrže SN Horky.

SN Čeložnice slouží k zadržení vody v krajině, bezpečnému převedení povodňových průtoků, čímž bude zvýšena ochrana území pod nádrží před povodněmi, a pro rozvoj mokřadních a na vodu vázaných společenstev.

Cena stavebních prací byla 4 180 788 Kč bez DPH a stavba byla spolufinancována na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi III“.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Čeložnice, Moravany, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Vodní tok: Ćeložnický potok
Cena stavby: 4 180 788 Kč bez DPH
Realizace: 3/2017 – 11/2017
Fotografie
Mapka