Odtrubnění a rekonstrukce Tresného potoka v km 7,660 – 8,860

Odtrubnění a rekonstrukce Tresného potoka v km 7,660 – 8,860 je stavba zahrnující protipovodňová opatření, spočívající v úpravě příčného a podélného opevnění tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a jeho dostatečná kapacita pro převádění povodňových průtoků. V rámci stavby byly vybudovány v délce 825 m nové podpěrné zdi s úložnými prahy pro obnovení přejezdů a také kamenné rovnaniny. Koryto je nyní schopno převést až 8,4m3/s což odpovídá Q20.

Základní údaje
Obec: Rovečné
Kraj / Okres: Vysočina / Žďár nad Sázavou
Cena stavby: 14 106 tis Kč
Realizace: 2012
Fotografie