Hodonínka příčné objekty

Tok Hodonínky je charakteristický prudkým podélným spádem a z toho důvodu se na něm nachází množství spádových stupňů a stabilizačních prahů.   Účelem stavebního zásahu bylo vyčištění a oprava podélného opevnění, které je tvořeno kamennou dlažbou do betonu. Dále byly vzhledem k jejich stavu odstraněny a znovu vybudovány čtyři spádové stupně.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Olešnička, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
Obec: Štěpánov nad Svratkou
Vodní tok: Hodonínka
Cena stavby: 5 562 tis. Kč
Realizace: 2016
Fotografie