Černý potok v Borové I.

Území určené pro stavbu „Černý potok v Borové I“ se nachází v kraji Pardubickém, okrese Svitavy a k.ú. Borová u Poličky. Na území plánované stavby se před stavbou nacházel většinou nekapacitní vodní tok. Staveniště se nachází v obci Borová v nadmořské výšce cca 600-625 m n.m.

Horní úsek začíná na konci úpravy ze 70. let z opevnění polovegetačními tvárnicemi. 

Došlo ke zkapacitnění úseku o délce 118 m na průtok Q20. Tento úsek byl z jedné strany ohraničen novou betonovou zídkou a na druhé straně byl zvýšen břeh. Příčný profil byl opevněn kamennou patkou. Dále došlo k úpravě úseku o délce 26 m kde byl zastabilizován břeh.

V úseku VT v ř. km 5,924 – 5,950 došlo ke zkapacitnění koryta a stabilizaci břehů kamennou rovnaninou. V úseku VT v ř. km 6,660 – 6,778 došlo ke zkapacitnění koryta, opevnění břehů kamennou patkou a na levém břehu byla vybudována železobetonová hrázka.

Základní údaje
 Cena stavby: 1 025 tis. Kč
Realizace: 2016
Fotografie