Povodňová škoda – Drátokamenná přehrážka v k.ú. Borač

1.6.2008 proběhla nad obcí Borač bouřka spojená s přívalovými dešti. Náhle zvýšený vodní tlak nevydržela drátokamenná přehrážka v km 0,600 a došlo k jejímu protržení. Zborcená a vybouraná část tělesa se nahradila zdí novou. Zachovalá část tělesa se zesílila přizděním z lomového kamene do drátěných sítí o šířce 1,00 m. Balvanitý skluz byl obnoven v délce 27 m a zakončen novým prahem.