Odpočinkové zařízení, k.ú. Staré Hvězdlice

Odpočinkové zařízení skládající se z kompletu dvou lavic se stolem, jednoduchou stříškou s kanadským šindel. Základem „altánu“ jsou dva kmeny, uchycené na kovové kotvě s ukotvením do betonové patky. Součástí altánu je informační tabule.

Poblíž altánu byl zhotoven stojan na kola – kmen se zářezy s ukotvením do betonových patek.

Lokalita: k.ú. Staré Hvězdlice, okres: Vyškov, Jihomoravský kraj
Vodní tok: Starohvězdlický potok
Cena stavby: 30 900,- Kč
Realizace: 2016
Fotografie
Mapka