Mlýnský potok

Katastrální území: Vladislav
Cena: 583 000,- Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku