Lomnička

KÚ: Lomnička
Cena: 1 200 000,- Kč
Škody: V současné době je převážná část potoka Lomnička bez souvislých hrazenářských úprav, pouze ve spodní části toku byla pod silničním mostem směr Šérkovice – Tišnov provedena úprava rovnaninou z lomového kamene směrem po soutok s Besénkem. Nad tímto silničním mostem bylo v minulosti provedeno opevnění levého břehu v konkávě o délce cca 35 m dlažbou z lomového kamene do kamenné patky. Toto opevnění je nyní z období zvýšených průtoků v březnu 2006 částečně narušené . V další části potoka Lomnička protékající intravilánem obce již nebyly hrazenářské úpravy provedeny.V km toku cca 0,350 – 0,500 se tvoří břehové nátrže, které ohrožují stabilitu okolních soukromých pozemků a v blízkosti silnice směr Železné, dochází vodní erozí k ohrožení stability statátní komunikace. Hlavním účelem stavby je navrženou úpravou zabezpečit havarijní stav potoka po jarních povodních z roku 2006 a ochránit tak obecní i soukromý majetek před zvýšenými průtoky v období intenzivních srážek.