Litavský potok

Katastrální území: Skryje
Cena: 114 000,- Kč
Škody: zanesení retenčního prostoru nových přehrážek