Likvidace invazních druhů rostlin

Likvidace invazních druhů rostlin především Netýkavky žlaznaté (Impatiens glandulifera).

Cena stavby: cca 100 000 Kč / rok (Placeno z programu 2000)
Realizace: každoročně