Levostranný přítok Ráječského potoka

Stavba řeší výstavbu retenčních objektů na toku v úseku km 0,170-0,570. Účelem je snížení podélného sklonu dna, vytvoření prostoru pro ukládání splavenin a celková stabilizace stržovitého území.

Katastrální území: Karlín
Kraj / Okres: Jihomoravský / Blansko
Cena stavby: 1 700 688,- Kč
Dodavatel: PROLES s r.o.
Realizace: 2008