Leštínský potok

Katastrální území: Číchov
Cena: 1 795 000,- Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku