Křtinský potok – pravostranný přítok od Bukovinky

Katastrální území: Křtiny
Cena: 139 000,- Kč
Škody: břehové nátrže