Křeslický potok

Katastrální území: Podhradí nad Dyjí
Cena: 472 000,- Kč
Škody: nánosy naplavenin, nekapacitní koryto