Hrazení bystřin Strž Nelepeč

Stabilizace strže –3 drátokamenné přehrážky výšky 3 m, 1 kamenná výšky 3,5 m a oprava čel propustu.

Cena stavby: 1 805 tis.Kč
Realizace: 2008