Hrazení bystřin strž Dolní Loučky

Stabilizace strže kaskádou příčných staveb (srubových, dřevěných a drátokamenných přehrážek) za účelem ochrany lesních pozemků před vodní erozí a zamezení zanášení říčky Libochůvky splaveninami. V rámci stavby byly vybudovány také dva propustky se zpevněnými kamennými brody přes lesní cesty.

Katastrální území: Dolní Loučky
Cena stavby: 1 200 000,- Kč
Dodavatel: firma Ekostavby a.s
Realizace: 2006 – 2007