Hrazení bystřin – rekonstrukce potoka v Nenkovicích

Rekonstrukce HB bezejmenného přítoku Trkmanky v intravilánu obce Nenkovice byla uskutečněna v roce 2006 ( kolaudace 2007). Na soutoku dvou bezejmenných příkoků byla vymodelována ostrožna, která byla osazena vhodnými dřevinami (viz foto).

Obec: Nenkovice
Cena stavby: 1 755 629,- Kč