Hrazení bystřin Rakovecký potok – přehrážky na toku a přítoku

Účelem stavby 4 kamenných přehrážek na toku a 1 kamenné přehrážky na přítoku zmíněného recipientu v lese nad městskou částí Brno – Mokrá Hora je zachycení a transformace povodňových vod a tím zamezení škodám v dolním úseku toku v zastavěné městské části na nemovitostech, inženýrských stavbách, zemědělských i soukromých pozemcích, lesních pozemcích. Toto opatření zlepší v době přívalových vod i odtokové poměry na toku Ponávka, do kterého je Rakovecký potok zaústěn.

Katastrální území: Řečkovice, Soběšice a Jehnice
Cena stavby: 4 770 619,- Kč
Dodavatel: Proles s.r.o. Brno
Realizace: 2003