Hrazení bystřin pravostranného přítoku Jihlavy – Včelín

Na fotografii je vidět kamenná konsolidační přehrážka o výšce 3 m. Dále zde byla provedena z Programu 2000 rekonstrukce studánky.

Dodavatel: firma AQUASYS
Financování: Stavba financována z § 35 lesního zákona