Hrazení bystřin levostranný přítok Ráječského potoka v km 3,9 – oprava

Oprava příčného a podélného opevnění koryta toku v souběhu s veřejnou komunikací.

Katastrální území: Karlín
Kraj / Okres: Jihomoravský / Blansko
Cena stavby: Oprava stávajícího HIM – finanční náklad 1 550 000,- Kč