Hrazení bystřin Chvojnice

Stavba na vodním toku Chvojnice v oblasti přírodního parku „údolí Oslavy a Chvojnice“. Na obrázku je patrné, že převýšení toku cca 1,5m bylo zajištěno kamenným skluzem zakončeným dřevěným stupněm se záhozem.

Dodavatel: firma Proles
Financování: Stavba financována z § 35 lesního zákona