Hrazení bystřin Černý potok v Borové

Koryto toku Černého potoka bylo v intravilánu obce Borová v některých místech velmi málo kapacitní a docházelo zde k vybřežení vody i několikrát do roka. V rámci této stavby se zvýšila kapacita koryta a zároveň bylo provedeno podélné opevnění kamennou rovnaninou a zdmi z kamene do drátěných sítí – Gabion.

Katastrální území: Borová u Poličky
Kraj / Okres: Pardubický / Svitavy
Cena stavby: 2 246 546,- Kč
Dodavatel: PROLES s r.o.
Realizace: 2008