Dřevořezby k.ú. Čeložnice, k.ú. Brno

Poblíž staveb úprav vodních toků nebo odpočinkových zařízení vybudovaných LČR, s.p. Správou toků – oblast povodí Dyje byly umístěny sochy dřevořezby. Nad obcí Čeložnice baly umístěna dřevěná lavice se sochami bobra, sova na podstavci, datel na podstavci 2x, ležící srna. V Soběšicích byl  umístěn 2x pasoucí se srnec. V Bystrci byla u altánu instalována dřevořezba kance.

Název toku: Čeložnický potok, k.ú. Bystrc – Vrbovec, k.ú. Soběšice – Melatín
Cena stavby: 88 880,- Kč
Realizace: 2016
Fotografie