Dřevěný altán – Čeložnice

Poblíž stavby protipovodňového opatření SN Horky nad obcí Čeložnice byl zbudován šestiboký altán s informační tabulí. Stavební akce přehrážky a poldru byla doplněna výsadbou dřevin.

Název toku: Čeložnický potok
Lokalita: k.ú. Čeložnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
 Cena stavby: 60 500,- Kč
Realizace: 2016
Fotografie