Bezejmenný pravostranný přítok Kyjovky v km 82,2

Koryto vodního toku v extravilánu obce Staré Hutě bylo upraveno pouze v místech neodkladných sanací nátrží a pomístně bylo provedeno opevnění paty břehů kamennou rovnaninou nebo kamenným záhozem. V kritickém úseku byla vybudována opěrná zeď, jako ochrana proti erozním vlivům vody k ochraně pozemků za břehovou hranou a k ochraně přilehlé místní komunikace.

Katastrální území: Staré Hutě
Kraj / Okres: Zlínský / Uherské Hradiště
Cena stavby: 763 222,- Kč
Dodavatel: Michal Bezega – BEGASTAV
Realizace: 2008