Bezejmenný pravostranný přítok Křetínky ve Křetíně

Oddstranění nánosů a oprava stupně.

Cena stavby: 103 000 Kč (Hrazeno z vlastních zdrojů Lesů ČR, s. p.)
Realizace: 2007