Bezejmenný pravostranný přítok Křetínky ve Křetíně v km 0,930 – 1,630

Výstavba opěrných zdí a opevnění koryta toku.

Cena stavby: 3 106 000 Kč (Hrazeno z vlastních zdrojů Lesů ČR, s. p.)
Realizace: 2007