Besének v Broumově v km 15, 285 – 15,716

Odstranění nánosů a oprava vývaru.

Katastrální území: Osiky, Strhaře
Okres: Brno – venkov
Cena stavby: 920 000 Kč (Hrazeno z vlastních zdrojů Lesů ČR, s. p.)
Realizace: 2007