Barácký potok

Katastrální území: Brancouze
Cena: 584 000,- Kč
Škody: břehové nátrže, nánosy naplavenin, nekapacitní koryto toku