Veselský potok v Lomnici

Úprava toku a stavba retenční přehrážky.

Realizace: 2006