Studánka Radlovec

(k. ú. Kloboučky, okres Vyškov)

Studánka byla realizována v roce 2003. Podnět ke vzniku byl podán z Lesní správy v Bučovicích. Byla obnovena studánka již existující, původně tvořená pouze betonovou skruží. Opravou se zlepšila dostupnost pramene a celkově se esteticky zhodnotil vzhled studánky.