Studánka Konůvky

(k. ú. Heršpice, okres Vyškov)

Studánka byla realizována v roce 2003. Podnět ke vzniku byl podán z Lesní správy v Bučovicích. Studánka se nachází na území zaniklé středověké vesnice Konůvky. Jedná se o naleziště viditelných zbytků základů středověkých domů, kostela a tvrze, v níž byla dokonce nalezena pec na pálení výrobků z hlíny. V současné době přes toto území vede naučná stezka. Nová studánka přirozeně dotváří historicky cenné místo a současně slouží k osvěžení turistů.