Revitalizační opatření v údolní nivě Ludvíkovského potoka – retenční nádrž

Stavba byla budována v rámci revitalizačních opatření. Jedná se o vodní nádrž se zemní homogenní hrází a sdruženým bezpečnostním přelivem s vypouštěcím zařízením (dvoudlužový požerák).

Katastrální území: Košíkov
Obec: Velká Bíteš
Kraj / Okres: Vysočina / Žďár nad Sázavou
Cena stavby: 3 000 000,- Kč (Stavba byla financována z vlastních zdrojů.)
Dodavatel: Ekostavy Brno, a.s.,
Realizace: 2006
Technické údaje:
hráz zemní délka 167 m
hráz zemní výška 3 m
objem: Hn = 12 000 m3
plocha nádrže: Hn = 14 000 m3