Protipovodňové opatření Novosvětský potok v Lomnici

Úprava toku a stavba 2 retenčních přehrážek. Stavba zařazena do programu Protipovodňová ochrana.

Cena stavby: cca 3 537 000 Kč/ rok (Placeno z programu 2000)
Realizace: 2008