Protipovodňové opatření Leštínský potok – POLDR

Obec Číchov je při povodňových stavech ohrožována Leštínským potokem, jehož délka včetně přítoků je 19 km o ploše povodí 21 km2. Průtok Q100 = 32 m3/s-1. V obci byla v roce 2000 provedena částečná úprava vodního toku, kdy koryto toku bylo upraveno na průtok Q50 = 25,5 m3/s-1.V rámci programu protipovodňových opatření bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na stavbu suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR“. Tato nádrž má za úkol zadržet stoletou vodu a redukovat její průtok do obce Číchov v množství Q50, tedy na množství jakou má kapacitu upravené koryto toku v obci.

Katastrální území: Třebíčský Číchov
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Obec: Číchov
Cena stavby: 13 500 000,- Kč (Stavba byla financována z programu „Protipovodňových opatření“)
Dodavatel: Holcner & spol., spol. s r.o., Lysice
Realizace: 2007 – 2008

Základní technické parametry nádrže:

Hráz je složená ze dvou částí – části betonové zděné s obkladním zdivem o délce 59,3 m a části zemní homogenní hráze o délce 51,7 m. Výška hráze je 8,8 m, celkový retenční prostor nádrže činí 100 000 m3.